ДВЕ СТОРОНЫ ОДНОЙ МЕДАЛИ / ДВЕТЕ СТРАНИ НА МЕДАЛА

Роза Шорникова (автор)

Две стороны одной медали,
Как день и ночь,
Как тень и свет,
Мы часто истину искали
В игривости простых монет.

Два человека в одном теле,
Добро и зло,
Вино и яд,
Кто пред тобой на самом деле
сейчас?
Не сразу разглядят глаза.
И сладостные речи
Польются ласковой рекой…
И в тот же миг погаснут свечи,
Не выдержав игры такой!

Галина Ганова (перевод)

По две страни медалът има:
Най-черна нощ -
И светлина.
Дилемата е тук решима
с монетата – «ези-тура».

Две личности във тяло общо –
добро и зло,
отрова – вино,
Но кой стои пред нас
Изобщо
Неясна е сега картината.
Струят се думи сладострастни,
подобно ласкава река…
Но свещите във миг угасват
От тази двойствена игра!